Ogólnopolska Gala Wolontariatu 2022

Dnia 30 maja Emilia Woleń, uczennica trzeciej klasy mundurowo – wojskowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Prudniku została Laureatką XXVIII Edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” Emilia została uhonorowana na uroczystej gali w Warszawie zorganizowanej przez Fundację Świat na Tak”.Pani Marzanna Zawadzka-Ciępka – opiekun „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, a zarazem Wojewódzki Koordynator Młodzieżowego Wolontariatu „Klubów Ośmiu” otrzymała podziękowanie za 16- letnią prace na rzecz rozwoju wolontariatu oraz nadano jej zaszczytny tytuł Ambasadora Dobra 2022 roku, przyznanym przez Fundacja Świat na Tak w Warszawie.Dziś (01.06.br) Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski pogratulował osiągnięć, sukcesów i wręczył upominki Emilii Woleń i pani Marzannie Zawadzkiej- Ciępce.